SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN
Bệnh viện y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận

Lô 2A KDC Hùng Vương, Đường Võ Văn Kiệt, P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Bệnh viện là Nhà thương

Các hoạt động của bệnh viện

  • 22/06/2017
  • 118

Cơ chế hoạt động:

Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp Y tế, được giao quyền tự chủ về tài chính, bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên được quyền tự chủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân cấp của Sở Y tế, chịu trách nhiệm trước Sở Y tế và trước pháp luật về hoạt động của mình. Hoạt động của bệnh viện mang tính chất cung cấp dịch vụ công, nguồn thu tài chính hoạt động của Bệnh viện chủ yếu từ thu BHYT; tuyển dụng, sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật về quản lý viên chức.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức:

Bệnh viện đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Thông tư 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; Quyết định số: 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Ngoài ra đơn vị đã ban hành: “ Quyết định về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị ”; 

Trong những năm 2011-2016, CCVC, người lao động trong đơn vị luôn gương mẫu thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động làm việc trong môi trường y tế. Bệnh viện đã quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát; phê bình, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm giúp cho CBVC-LĐ các khoa, phòng thực hiện tốt Nội qui, Qui chế và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan. Phân công lao động hợp lý và tổ chức tốt quá trình làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động .

Chỉ đạo các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể thường xuyên đôn đốc, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách, Quy chế, quy định , nội quy... nâng cao ý thức trách nhiệm của CBVC-LĐ; thực hiện nghiêm những việc phải làm và những việc không được làm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, trong hoạt động nghề nghiệp, trong cuộc sống thường ngày và trong mối quan hệ xã hội. Vì vậy trong những năm gần đây không có CBVC-LĐ  vi phạm kỷ luật về Qui tắc ứng xử, Qui tắc đạo đức nghề nghiệp.

Trong giai đoạn 2011-2016 bệnh viện luôn quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.Bên cạnh việc cử viên chức bệnh viện tham gia nhiều lớp tập huấn ngắn hạn nâng cao tay nghề do Sở Y tế, Ban QLDA Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ... Thì việc đào tạo dài hạn nâng cao trình độ chuyên môn từ trung cấp lên đại học, đào tạo chuyên khoa I luôn luôn được bệnh viện ưu tiên hàng đầu.

Công tác thi đua

Bệnh viện thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng, Ban hành Quy chế xét thi đua khen thưởng hàng năm; Ban hành Quy chế xét ABC hàng tháng, thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở các hội đồng được thành lập nêu trên, hàng năm Bệnh viện tiến hành tổng kết công tác y tế trong các Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông qua Hội nghị, Ban giám đốc phối hợp với Cấp ủy, Công đoàn cơ sở biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện việc khen thưởng đảm bảo theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng. Đồng thời đề xuất những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng ở cấp Sở, ngành và của UBND tỉnh.

Ngoài thực hiện đăng ký thi đua hoàn thành nhiệm vụ chín, CCVC, người lao động còn đăng ký gương mẫu, xuất sắc, gắn với việc đăng ký “ Hoc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2011-2016:

+ Trên 90% Công chức, viên chức người lao động đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và xếp loại lao động tiên tiến. Không có cá nhân nào đánh giá, xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

+ 09 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

+ Sở y tế tặng giấy khen cho: 16 tập thể và 35 cá nhân;

+ Bệnh viện biều dương cho: 26 tập thể và 115 cá nhân. 

Phương hướng hoạt động trong thời gian tới:

Tiếp tục củng cố tổ chức cho họat động của bệnh viện mới, hoàn thiện về tổ chức và củng cố hoạt động chuyên môn ở một số khoa mới thành lập.

Chiến lược phát triển bệnh viện là tăng cường sử dụng thuốc nam, hướng tới điều trị không dùng thuốc và mở rộng các dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh.

Tăng cường mở rộng liên kết với các bệnh viện tuyến trên và bệnh viện các tỉnh bạn theo hướng chuyển giao kỹ thuật

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng tại bệnh viện bằng các giải pháp: Nâng cao trình độ chuyên môn, cải cách hành chính “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tạo điều kiện thuận lợi để bệnh nhân tiếp cận các dịch vụ  khám chữa bệnh tại bệnh viện nhanh nhất.

Chú trọng phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, phát huy thế mạnh về Y học cổ truyền và đẩy mạnh công tác Phục hồi chức năng nhằm tạo niềm tin cho người dân đến khám bệnh và chữa bệnh tại bệnh viện.

Triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền, quãng bá hình ảnh bệnh viện bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, qua báo đài, tiếp cận bệnh nhân qua tổ công tác xã hội tại bệnh viện, qua màn hình tivi tại khoa khám và các khoa phòng…

Triển khai tốt các hoạt động của tổ công tác xã hội, tư vấn tốt cho bệnh nhân nhằm tạo niềm tin cho bệnh nhân.

Phát triển nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng và chất lượng, cơ cấu bố trí hợp lý để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng tại cộng đồng đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển.

Cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân; quản lý sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Phát triển hệ thống công nghệ  thông tin y tế đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển của bệnh viện và ngành y tế.

Tiến tới giao quyền tự chủ cho các khoa và khoán thu nhập tăng thêm cho các khoa phòng.

Phát huy vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo Chính quyền và các tổ chức đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị thông qua việc nắm bắt và giải quyết tâm tư tình cảm của CBVC, phát động các phong trào thi đua, các đợt học tập chính trị, thời sự, văn hoá, chính trị, xã hội, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

Văn bản pháp lý
Thủ tục hành chính
Thông tin công khai
Câu hỏi quan tâm
Những điều cần biết
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Hôm nay2,953
  • Tháng hiện tại21,798
  • Tổng lượt truy cập102,240