Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Thông tin thuốc

Thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc

545 Đã xem 01/03/2023

Ngày đăng: 01/03/2023

File đính kèm: Tải về

Sở Y tế nhận được Công văn số 1729/QLD-CL ngày 24/02/2023 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc (gửi kèm theo);

Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo phát hiện một số lô thuốc giả, nghi ngờ giả, không rõ nguồn gốc có thông tin ghi trên nhãn (hình ảnh đính kèm) như sau:

- Nexium 40mg, Enterik Kapli Pellet Tablet, AstraZeneca, (01)
08699786040045, (21) 3500000157639358; (17) SKT: 09.2024; (10) Parti no:
22B264. Trong mỗi hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ 7 viên.

- Nexium 40mg, Enterik Kapli Pellet Tablet, AstraZeneca, Số lô: 21H979,
trong mỗi hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ 7 viên (hình ảnh giống với hình ảnh của lô Parti no:
22B264 nêu trên).

- Tetracyclin Tw3 250mg, SĐK: VD-28109-17, Số lô SX: 0321, NSX:
02/02/2021, HD: 02/02/2024, Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dược phẩm Trung
ương 3, qui cách hộp 400 viên nén.

- Clorocid Tw3 250mg, SĐK: VD-25305-16, Số lô SX: 0321, NSX:
07/07/2021, HD: 07/07/2024, Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dược phẩm Trung
ương 3, qui cách hộp 400 viên nén. Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 thông
báo tới Cục Quản lý Dược từ 16/09/2019 đến 29/6/2022 (thời điểm Công ty thông
báo), Công ty không tiến hành sản xuất lô thuốc nào đối với Clorocid Tw3, SĐK:
VD-25305-16.

- TobraDex, hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 5ml, số lô: 22C10HB, ngày hết
hạn/EXP: 10/03/2024, ngày sản xuất/ MFD: 10/03/2022.

- Tecentriq 1200mg/20ml (atezolizumab), số lô B0033B03, HSD: 02/09/24,
code 10001437939658.

- Diamicron MR 30mg, số lô: 695986, HSD: 09/2024.

- Coveram 5mg/5mg, số lô: 2170310010, HSD: 11/2024.

(Vui lòng tải file ở phía trên) 

Top