Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Văn bản của Bệnh viện

Thông báo kết quả thẩm định, xét duyệt hồ sơ dự tuyển viên chức Y tế tại bệnh viện YHCT - PHCN tỉnh Bình Thuận

2370 Đã xem 12/06/2018

Ngày đăng: 12/06/2018

File đính kèm: Tải về

Click vào đây để tải về file nén bao gồm:

1. Công văn số 281/TB-BV về việc thông báo kết quả thẩm định, xét duyệt hồ sơ dự tuyển viên chức Y tế tại bệnh viện YHCT - PHCN tỉnh Bình Thuận.

2. Danh sách không đủ điều kiện dự tuyển viên chức y tế năm 2018.

3. Danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức y tế năm 2018.

4. Danh sách nộp hồ sơ thi tuyển viên chức y tế năm 2018.

Top