Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Thông tin thuốc

Kiểm tra việc lưu hành thuốc giả TOBRAMYCIN.

104 Đã xem 03/11/2023

Ngày đăng: 03/11/2023

File đính kèm: Tải về

         Căn cứ công văn số 9958/QLD-CL ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra việc lưu hành thuốc giả Tobramycin;

          Cục Quản lý Dược đã nhận được các văn bản:

       - Số 1022/CV-DHT đề ngày 18/10/2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây về việc báo cáo thuốc giả Tobramycin.

        - Số 1046/CV-DHT đề ngày 27/10/2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây về việc bổ sung, điều chỉnh thông tin của CV số 1022/CV-DHT. 

         Theo đó, Công ty đã tiến hành lấy mẫu tại chợ thuốc sỉ khu vực Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và kiểm tra chất lượng 01 lô thuốc nhỏ mắt Tobramycin trên nhãn ghi số lô 051023, NSX: 051023, HD: 051025. Công ty đã kiểm tra mẫu thuốc nêu trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu Định tính, Định lượng (không chứa hoạt chất Tobramycin). Công ty cũng đối chiếu mẫu nhãn giữa thuốc thật Tobramycin do Công ty sản xuất và sản phẩm có bao bì tương tự đang lưu hành trên thị trường và báo cáo một số đặc điểm, dấu hiệu phân biệt. (có phụ lục đính kèm)

Link chi tiết công văn và phụ lục đính kèm:

http://canhgiacduoc.org.vn/SiteData/3/UserFiles/9958_QLD_CL_signed.pdf

Nguồn: Cảnh Giác Dược

 

Top