Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Các hoạt động của Bệnh viện

Kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện tại Bệnh viện Y Học Cổ Truyền – Phục Hồi Chức Năng tỉnh Bình Thuận năm 2019

4514 Đã xem 30/12/2019

Ngày đăng: 30/12/2019

File đính kèm: Tải về

Ngày 03/12/2019, được sự phân công của Bộ Y tế, đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện của Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Ninh Bình do Đ/c Phạm Minh Thông - Giám đốc bệnh viện - Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện tại bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận năm 2019.

Theo Bộ tiêu chí chất lượng, số tiêu chí áp dụng tại bệnh viện là 78 tiêu chí bao gồm: Tiêu chí Hướng đến người bệnh; Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện; Hoạt động chuyên môn và hoạt động cải tiến chất lượng.

Đ/c Phạm Văn Chính - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận phát biểu trong buổi làm việc

Sau khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận xét: Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực y tế tổng thể và hằng năm, quan tâm công tác phát triển nguồn nhân lực bệnh viện như: Tuyển dụng, sử dụng, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực... để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt kế hoạch đổi mới phong cách của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện chú trọng công tác phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, danh mục dịch vụ theo phân tuyến chuyên môn, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành và bệnh viện tự xây dựng. Đảm bảo cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị đảm bảo. Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng công bố kết quả đánh giá theo bộ 83 tiêu chí: Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận đạt 3,27điểm.

BSCKI. Phạm Văn Chính – Giám đốc Bệnh viện thay mặt đơn vị ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp và đề xuất của Đoàn kiểm tra và nêu cao quan điểm trong năm 2020, Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế trong năm 2020 và những năm tiếp theo; Tăng cường công tác Cải tiến chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế, tăng cường chất lượng trong công tác Khám, chữa bệnh để phục vụ người bệnh một cách tốt nhất.

Một số hình ảnh:

Top