Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Các hoạt động của Bệnh viện

Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng khối thi đua I năm 2019

2764 Đã xem 30/12/2019

Ngày đăng: 30/12/2019

File đính kèm: Tải về

Chiều ngày 29/11/2019, tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận diễn ra Hội nghị Tổng kết thi đua khen thưởng Khối thi đua I năm 2019.

Các thành viên trong Khối thi đua I tham gia Hội nghị

Khối thi đua I gồm 9 đơn vị: Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận (Trưởng khối), Bệnh viên Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận (Phó khối), Bệnh viện Đa khoa KV Bắc Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa An Phước, Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc, Bệnh viện Đa khoa KV Lagi, Bệnh viện Bệnh phổi, Bệnh viện Da liễu.

 

Đồng chí Lê Thị Hoa – Phó giám đốc Bệnh viện YHCT-PHCN  phát biểu khai mạc Hội nghị

 Tại Hội nghị, thay mặt Khối thi đua, Đồng chí Lê Thị Hoa – Phó Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Khối trong năm 2019 với những kết quả đạt được đáng ghi nhận về các mặt khám chữa bệnh, chính trị - xã hội, phong trào thi đua,… nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký.

Trong năm, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chương trình, các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành; cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện của từng đơn vị và đề ra các biện pháp thiết thực để duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua.

 

Đồng chí Lê Thị Hoa – Phó giám đốc Bệnh viện YHCT-PHCN trình bày báo cáo tổng kết trong Hội nghị

Các đơn vị đã phối hợp, đoàn kết, tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào chung của Khối và phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức hăng hái thi đua, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị và của ngành.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động của Khối năm học 2020, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; chú trọng đến các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua…

Với những kết quả đạt được, Hội nghị đã thống nhất bầu chọn Bệnh viện Đa khoa An Phước được đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2019; Bệnh viện Đa khoa khu vực Lagi được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua và bầu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận làm Trưởng khối, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận làm Phó khối thi đua I năm 2020.

 

Top