Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Thông tin thuốc

Điểm tin Cảnh giác dược tháng 8.2023

230 Đã xem 07/09/2023

Ngày đăng: 07/09/2023

File đính kèm: Tải về

1. WHO: PREDNISOLON VÀ NGUY CƠ HẠ MAGNESI MÁU

Năm 2023, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Ả Rập Xê út (SFDA) đã phát hiện được tín hiệu hạ magnesi máu của prednisolon. SFDA nhận thấy có 28 báo cáo ca hạ magnesi máu trên thế giới được ghi nhận trong Vigibase, trong đó có 13 ca được đánh giá có thể có mối liên quan đến thuốc, 13 ca không đánh giá được và 2 ca được đánh giá ít có khả năng liên quan đến thuốc. Tín hiệu an toàn thuốc phát hiện được qua khai phá dữ liệu được biểu thị bằng chỉ số IC. Với cặp thuốc - ADR trên, chỉ số IC được tính toán = 0,6, cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê. Đánh giá của SFDA đã đi đến kết luận rằng, dữ liệu báo cáo ca ADR đơn lẻ cho thấy có mối quan hệ giữa việc sử dụng prednisolon và hạ magnesi máu. Cần đánh giá sâu hơn về tín hiệu này để xác định nguy cơ và cảnh báo nhân viên y tế về biến cố bất lợi có thể xảy ra.

2. WHO: Losartan và nguy cơ co thắt cơ

Trung tâm Điều phối Quốc gia - Chương trình Cảnh giác Dược của Ấn Độ (NCC-PvPI) và Ủy ban Dược điển Ấn Độ (IPC) gần đây đã rà soát 10 báo cáo ca về co thắt cơ liên quan đến losartan và xác định được mối quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng thuốc và biến cố xảy ra. Trên cơ sở đó, NCC-PvPI và IPC đã khuyến nghị Văn phòng quản lý thuốc - tổ chức kiểm soát tiêu chuẩn thuốc trung ương (Central Drug Standard Control Organization - CDSCO) bổ sung phản ứng có hại co thắt cơ vào thông tin sản phẩm của thuốc chứa losartan và nhận được chấp thuận của Cơ quan này.

Nguồn: canhgiacduoc.org.vn

 

 

Top