Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Thông tin thuốc

Cục Quản Lý Dược (DAV): Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành

302 Đã xem 17/06/2022

Ngày đăng: 17/06/2022

File đính kèm: Tải về

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược.

Ngày 03/06/2022, Cục quản lý Dược có Quyết định số 299/QĐ-QLD về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành, bao gồm:

1- Trin Tablet (Cetirizin 10mg)

2- Carbaro 200mg (Carbamazepin 200mg)

3- Eurovir 200mg (Aciclovir vi tinh thể 200mg)

4- Stalevo-5 (Levocetirizin dihydrochlorid 5mg)

5- Esoprazole-20 (Esomeprazol 20mg)

6- Ipadox Capsule (Doxycyclin 100 mg)

7- Getoxatin 100mg/50ml (Oxaliplatin 2mg/1ml)

8- Getoxatin 50mg/25ml (Oxaliplatin 2mg/1ml)

9- Europlin 25mg (Amitriptylin HCl 25mg)

10- Taxewell-20mg (Docetaxel 20mg/0,5ml)

11- Tipakwell-30mg/5ml (Paclitaxel USP 30mg/5ml)

12- Xorunwell-L 20mg/10ml (Doxorubicin hydrochlorid 20mg/10ml)

13- Xorunwell 10mg/5ml (Doxorubicin hydrochlorid 10mg/5ml)

14- Xorunwell 50mg/25ml (Doxorubicin hydrochlorid 50mg/25ml)

15- Tipakwell-260mg/43.4ml (Paclitaxel 260mg/43,4ml)

16- Zedoxim Sachet (Cefpodoxim 40mg)

17- Incepcom (Fluticasone propionate 50 mcg/1 nhát xịt)

Lý do thu hồi: Thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Y tế tại Kết luận số 166/KL-TTrB của Thanh tra Bộ Y tế.

Link đính kèm: http://canhgiacduoc.org.vn/SiteData/3/UserFiles/299_Q%C4%90_QLD%202022_signed.pdf?fbclid=IwAR3LPTPFcsRAHVV1I92IpGVXb8dflmHqnVLOTowI3UDOwAN-KtwpOjffWPg

 

Top