Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Quyết định

Phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023 tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

156 Đã xem 05/10/2023

Ngày ban hành: 05/10/2023

File đính kèm: Tải về

 

 

Liên hệ Phòng tổ chức Bệnh viện 0252.3751.172

Top