Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Văn bản của Bệnh viện

Kế hoạch triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập

1830 Đã xem 18/03/2021

Ngày ban hành: 18/03/2021

File đính kèm: Tải về

Click vào đây để xem và tải về Kế hoạch số 114/KH-BV

Click vào đây để xem và tải về Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Click vào đây để xem và tải về Nghị định số 130/2020/NĐ-CP

Click vào đây để xem và tải về Công văn số 252/TTCP-C.IV

Click vào đây để xem và tải về Kế hoạch số 753/KH-SYT

Click vào đây để xem và tải về Công văn số 122/BV-TCHC

Click vào đây để xem và tải về Kế hoạch số 121/KH-BV

Click vào đây để xem và tải về Biên bản công khai niêm yết

Click vào đây để xem và tải về Mẫu kiểm kê tài sản

 

Văn bản khác
Top