Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

109 Đã xem 28/12/2020

Ngày ban hành: 28/12/2020

File đính kèm: Tải về

Click vào đây để xem và tải về thông tư số 24/2020/TT-BYT.

Click vào đây để xem và tải về phụ lục 1.

Click vào đây để xem và tải về phụ lục 2.

Click vào đây để xem và tải về phụ lục 3.

Văn bản khác
Top