Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Văn bản của Bộ Y tế

Thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế

100 Đã xem 29/12/2020

Ngày ban hành: 29/12/2020

File đính kèm: Tải về

Click vào đây để xem và tải về đầy đủ chi tiết.

Văn bản khác
Top