Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Văn bản của Bệnh viện

Triển khai thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018

1579 Đã xem 18/05/2018

Ngày ban hành: 18/05/2018

File đính kèm: Tải về

Để xem đầy đủ chi tiết, vui lòng click vào đây để xem và tải về

Tập tin bao gồm:

1. Công văn số 240/CV-BV về việc triển khai thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

2. Thông báo số 1050/TB-SNV về việc triển khai thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

3. Thông báo số 1422/SYT-TCCB về việc triển khai thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế năm 2018.

4. File nén đính kèm thông báo số 1422/SYT-TCCB.

Top