Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Văn bản của Bộ Y tế
Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH Tải về
Văn bản của Bộ Y tế 27/2020/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

31/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 5481/QĐ-BYT

Ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2"

30/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 30/2020/TT-BYT

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT

31/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 7404/BYT-BH

Bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT

31/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 24/2020/TT-BYT

Thông tư quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

28/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 7312/BYT-BH

Thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế

29/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 5372/QĐ-BYT

Quyết định ban hành Hướng dẫn giám sát viêm phổi nặng do vi rút

24/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 5333/QĐ-BYT

Quyết định ban hành tài liệu chuyên môn "Dự phòng tiên phát bệnh Tim mạch"

23/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 5332/QĐ-BYT

Quyết định ban hành tài liệu chuyên môn "Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành"

23/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 5331/QĐBYT

Quyết định ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não"

23/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 5338/QĐ-BYT

Quyết định ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020

23/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 5238/QĐ-BYT

Quyết định ban hành định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa

16/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 5237/QĐ-BYT

Quyết định ban hành danh mục dịch vụ áp dụng tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa

16/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 25/CT-BYT

Chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

21/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 5188/QĐ-BYT

Ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

14/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 21/2020/TT-BYT

Thông tư hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa

30/11/2020
Văn bản của Bộ Y tế 5013/QĐ-BYT

Quyết định ban hành tài liệu liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại

01/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 4999/QĐ-BYT

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

01/12/2020
Văn bản của Bộ Y tế 4815/QĐ-BYT

Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn"

20/11/2020
Văn bản của Bộ Y tế 4501/QĐ-BYT

Sửa đổi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chưa bệnh chuyên ngành Bỏng ban hành kèm theo quyết định số 635/QĐ-BYT ngày28 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế

29/10/2020
Top