Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Lịch khám bệnh
Hình ảnh Thông tin chung Phòng khám
Họ tên: Phạm Tiến Khởi
Học vị: Trưởng khoa
Chuyên khoa: Khoa ngoại

7h30 -11h

Phòng khám: 12
Top