Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

3338 Lượt xem 09/05/2017

Nhân sự: Biên chế được giao là: 165 người; HĐ 68/CP: 12

-     Tổng số lao động của đơn vị tính đến nay: 170 người, trong đó:

-     Biên chế: 107 người

-     Hợp đồng 68/CP: 06

-     Hợp đồng lao động: 57

Trong đó:

       -       Bác sỹ: 29 (BS CKII: 01 ngoại khoa; BS CKI: 10 trong đó CKI YHCT: 03, CKI PHCN: 02, khác 05; Bác sỹ: 18 trong đó BS Đa khoa: 01, BS YHCT: 16, BS YTDP: 01)

-       Dược sỹ: 12 ( DS đại học: 03; DS trung cấp: 9)

-       Nữ hộ sinh: 01 (trung cấp)

-       Y sỹ: 47 ( Ysỹ đa khoa: 32; Y sỹ YHCT: 15)

-       Lương Y: 02

-       Kỹ thuật viên: 13 ( Đại học: 05;  Cao đẳng: 03; Trung cấp: 06)

-       Điều dưỡng: 25 ( ĐD Đại học: 08; ĐD Cao đẳng: 04; Điều dưỡng TC: 13)

-       Lao động khác: 41 ( Đại học :12; Cao đẳng: 03; Trung cấp 06; khác 20)

Tổ chức Đảng, đoàn thể:

-       Gồm 01 chi bộ trực thuộc Đảng Ủy Sở Y tế Bình Thuận: 31 Đảng viên,

-       Công đoàn bệnh viện: 140 đoàn viên công đoàn

-       Chi đoàn thành niên: 60 Đoàn viên thanh niên 

Tin liên quan
Top