Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Ban Lãnh đạo

Phòng làm việc BS Trần Văn Mạnh

737 Lượt xem 14/03/2022
 
Phó Giám đốc : Bác Sĩ CKII Trần Văn Mạnh  phụ trách điều hành bệnh viện  
Ngày sinh : 26/10/1965
  
 
 
 
Tin liên quan
Top