Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Phòng Kế hoạch - Điều dưỡng - Dinh dưỡng

Phòng Kế hoạch - Điều dưỡng - Dinh dưỡng

3128 Lượt xem 15/05/2017

Phòng KH-ĐD-DD là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
– Kế hoạch hoạt động của bệnh viện YHCT-PHCN
– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
– Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.
– Thực hiện công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế trong bệnh viện.
– Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh và công tác dinh dưỡng trong bệnh viện.

Danh sách nhân viên:

1 Trần Ngọc Minh Phương Bs - Phó P/tr phòng
2 Tôn Nữ Thu Hà Cn - Phó phòng
3 Thái Văn Khoa Trang TBYT/ nhân viên
4 Nông Anh Tuấn Trang TBYT/ nhân viên
5 Phạm Thị Huyền Trang Điều dưỡng / nhân viên
6 Nguyễn Ngọc Anh Thư Ys / nhân viên
7 Huỳnh Bá Thọ Cn CNTT/ nhân viên
8 Nguyễn Huỳnh Tấn Chiêu Cđ CNTT/ nhân viên
9 Đinh Thị Lan Điều dưỡng / nhân viên


 

Tin liên quan
Top