Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Phòng hành chính quản trị

Phòng hành chính quản trị

2860 Lượt xem 15/05/2017

Phòng hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

​Nhân viên :

1 Trần Thị Tố Hoa Cư nhân luật/Tr. Phòng
2 Lê Thị Bảy  Văn thư/ nhân viên
3 Lương Nguyên Đúng Lái xe/ nhân viên
4 Hồ Nam Thảo Bảo vệ/ nhân viên
5 Nguyễn Thanh Cường Điện trung cấp/ nhân viên
6 Nguyễn Văn Minh Bảo vệ/ nhân viên
7 Trương Vĩnh Duy Bảo vệ/ nhân viên
8 Nguyễn Hữu Nam  Điện trung cấp/ nhân viên
9 Nguyễn Văn Thanh Bảo vệ
10 Hà Thanh Vân Bảo vệ

 

Tổ chức các bộ phận :

- Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.

- Tiếp khách.

- Cung ứng vật tư thông dụng.

- Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh.

- Điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt.

- Bảo vệ trật tự trị an.

Tin liên quan
Top