Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Ban Lãnh đạo

Phòng của phó giám đốc - Phạm Thanh Bình

3609 Lượt xem 03/11/2017

Phó Giám đốc : bác sĩ CKI Phạm Thanh Bình

Ngày sinh : 17/7/1964

Được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc vào ngày : 01/08/2017

Tin liên quan
Top