Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Ban Lãnh đạo

Phòng của Phó Giám đốc - Lê Thị Hoa

2038 Lượt xem 17/05/2017

Phó Giám đốc : bác sĩ CKI Lê Thị Hoa

Ngày sinh : 12/10/1968

Được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc vào ngày : 01/01/2014

Tin liên quan
Top