Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Phòng Giám đốc

Giám đốc

2102 Lượt xem 15/05/2017

Giám đốc : Bác sĩ CKI Phạm Văn Chính 

Ngày sinh : 10/01/1962

Được bổ nhiệm chức danh Giám đốc vào ngày : 01/01/2017

Tin liên quan
Top