Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng Bình Thuận

bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
bn6
bn7
bn8
bn9
Ban Lãnh đạo

Giám đốc

648 Lượt xem 15/05/2017

Giám đốc : Bác sĩ CKI Phạm Văn Chính (đã nghỉ hưu)

Ngày sinh : 10/01/1962

Được bổ nhiệm chức danh Giám đốc vào ngày : 01/01/2017

Tin liên quan
Top